Kancelaria adwokacka Doroty Plätzer

Uprawniona do reprezentowania przed wszystkimi sądami rejonowymi, krajowymi i wyższymi krajowymi.

Prawo małżeńskie i rodzinne


prawo rozwodowe

Opracowuję dla klientów porozumienia dotyczące skutków separacji lub rozwodu małżeństwa i umowy majątkowe między małżonkami, oraz przeprowadzam postępowanie rozwodowe.


prawo alimentacyjne

Sprawdzam możliwości przyznania alimentόw na czas separacji małżeństwa i po rozwodzie, lub alimentόw na dziecko, i osiągam przed sądem przyznanie tych świadczeń.

alimenty na rzecz rodziców

Wyliczam wysokość alimentόw do zapłacenia na rzecz wymagających pielęgnacji rodzicόw i reprezentuję klientόw przed organami władz socjalnych.

prawo do opieki nad dzieckiem

Wspieram klientόw zarόwno w kontaktach z urzędem do spraw dzieci i młodzieży, jak też przed sądem w postępowaniu o przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem i prawa do stanowienia o miejscu pobytu dziecka.


Przed sądem występuję jako ustanowiony opiekun procesowy dla dzieci pochodzących z Polski.prawo do kontaktów z dzieckiem

Uzyskuję dla klientów prawo do kontaktόw z dzieckiem i opracowuję porozumienia pomiędzy rodzicami.małżeński dorobek majątkowy

Wyliczam i osiągam dla klientów wyrόwnanie z tytułu przyrostu dorobku majątkowego małżonkόw, i przeprowadzam podział majątku z uwzględnieniem dokonanych przysporzeń małżeńskich.

wyposażenie gospodarstwa domowego / mieszkanie

Wyjaśniam stosunki prawne w odniesieniu do mieszkania i wyposażenia gospodarstwa domowego małżonkόw.ochrona przed przemocą

Partner, ktόry używa fizycznej lub psychicznej przemocy, musi się wyprowadzić.


Prowadzę postępowanie o przyznanie mieszkania, uzyskuję odszkodowanie za odniesiony bόl, reprezentuję poszkodowanych w postępowaniu karnym w roli oskarżyciela posiłkowego.

Pozostałe dziedziny działalności


prawo karne

Prowadzę doradztwo procesowe i bronię klientόw w sprawach prawa karnego dla nieletnich, prawa karnego i drogowego.

prawo spadkowe

Pomagam przy regulacji spraw spadkowych (testamenty, umowy dziedziczenia, dziedziczenie pierwotne i zstępne, legaty).


W sporach spadkowych uzyskuję dla klienta uznanie jego roszczeń do spadku i zachowku.


prawo pracy

Udzielam porad przy zawieraniu umόw o pracę i przy zakończeniu stosunku zatrudnienia.


Sprawdzam możliwości powόdztwa o wadliwe wypowiedzenie pracy i prowadzę związane z tym procesy.

prawo ruchu drogowego

Reprezentuję klientόw w postępowaniach o grzywny i w sprawach karnych ruchu drogowego.


Udzielam wsparcia przy ponownym wydaniu prawa jazdy.

Państwa adwokat w Stuhr, Bremen i Delmenhorst.

Masz pytania?

Kontakt z nami, pomożemy państwu!